Số liệu cập nhật tính đến 03/02/2021 (Theo EVN Solar)

Chương trình Triệu Ngôi Nhà Xanh được khởi xướng bởi Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh GreenID với mục tiêu thúc đẩy 1.000.000 ngôi nhà và tòa nhà ở Việt Nam ứng dụng điện măt trời mái nhà và các giải pháp xanh vào năm 2030.

TIN TỨC NGÀNH

Tin tức nổi bật về chính sách, công nghệ, các chương trình ưu đãi về điện mặt trời mái nhà và các giải pháp xanh tại Việt Nam và thế giới.

Đăng ký