Công nghệ

Theo chúng tôi, năng lượng bền vững là tổng hợp các giải pháp về năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Năng lượng tái tạo sử dụng các nguồn năng lượng sẵn có trong tự nhiên, đặc biệt ở các vùng nông thôn, miền núi và hải đảo, nơi khó tiếp cận với hệ thống lưới điện. Những tiến bộ về công nghệ đã giúp làm giảm chi phí sản xuất của các loại hình năng lượng tái tạo như:tấm pin mặt trời, tuabin gió và các nguồn năng lượng xanh khác, đặt khả năng sản xuất điện vào trong tay của người dân chứ không phải của các công ty dầu khí, than đá và các công ty điện lực. Năng lượng tái tạo có thể thay thế cho các loại nhiên liệu hóa thạch trong tất cả các lĩnh vực sử dụng chính, bao gồm điện, nước và sưởi ấm không gian và nhiên liệu cho xe có động cơ. Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả là việc áp dụng các biên pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị mà vẫn đảm bảo nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất và đời sống.

Đăng ký