Liên minh hành động vì khí hậu Việt Nam (gọi tắt là liên minh VCCA) được khởi xướng bởi Trung tâm phát triển sáng tạo xanh Green ID và Tổ chức WWF Việt Nam. Liên minh có sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ, phi lợi nhuận, nhà cung cấp tài chính, cộng đồng người tiêu dùng, các trường đại học và các cơ quan đi tiên phong trong việc nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy phát triển xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam VCCA được thành lập với tầm nhìn hướng tới nền kinh tế carbon thấp vì sự an toàn, phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam. Liên minh sẽ kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan để đẩy nhanh việc ứng dụng các giải pháp xanh, an toàn, bền vững với chi phí hợp lý và hiệu quả cho người dân Việt Nam. Liên minh thúc đẩy mô hình hợp tác cùng có lợi giữa các đối tác Công tư và Người dân để đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng và lan tỏa các hành động khí hậu tại cộng đồng địa phương, các hộ gia đình và doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết thỏa thuận Paris vào năm 2030
Đồng hành cùng chương trình hỗ trợ kinh phí cho các dự án phát triển năng lượng bền vững ở cộng đồng, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, miền núi không có lưới điện; Cơ hội truyền thông, quảng bá hình ảnh cho tổ chức/doanh nghiệp thông qua các chương trình truyền thông vận động trực tiếp tại địa phương, mạng lưới đối tác và các kênh truyền thông online của chương trình.
Tham gia vào mạng lưới nhà cung ứng các giải pháp xanh trong chương trình: cung cấp sản phẩm cho các đối tác/khách hàng/dự án phát triển năng lượng bền vững ở cộng đồng của chương trình; Cơ hội truyền thông, quảng bá hình ảnh cho tổ chức/doanh nghiệp thông qua các chương trình truyền thông vận động trực tiếp tại địa phương, mạng lưới đối tác và các kênh truyền thông online của chương trình
Đối tác ở địa phương phối hợp cùng chương trình triển khai các hoạt động/dự án phát triển năng lượng bền vững tại khu vực ; Cộng tác với mục tiêu thúc đẩy nhân rộng các mô hình năng lượng xanh tại địa phương, phát triển kinh tế xanh, an toàn – bền vững – thân thiện môi trường; Cơ hội truyền thông, quảng bá hình ảnh cho tổ chức/doanh nghiệp/khu vực địa phương thông qua các chương trình truyền thông vận động trực tiếp tại địa phương, mạng lưới đối tác và các kênh truyền thông online của chương trình.
Phối hợp cùng chương trình xây dựng các giải pháp tài chính cho các hộ gia đình/doanh nghiệp vừa và nhỏ/ cơ sở công tham gia chương trình; Tham gia vào việc thực hiện các công trình năng lượng tại địa phương: tư vấn kỹ thuật, cung cấp giải pháp sản phẩm.

Thông tin đăng ký

  • {{errors.name}}
  • {{errors.phone}}
  • {{errors.email}}
Đăng ký