Theo thống kê của EVN, hiện tại trên cả nước có hơn 1% số hộ dân chưa được tiếp cận với lưới điện. Hầu hết các hộ dân này đều nằm ở những khu vực thôn, bản đặc biệt khó khăn, bị cô lập về địa hình và nằm quá xa lưới điện quốc gia. 

Thực trạng cho thấy, việc khó khăn trong tiếp cận điện tại các khu vực là một trong những nguyên nhân chính gây cản trở phát triển kinh tế và hòa nhập xã hội của người dân. Thiếu điện khiến người dân không tiếp cận được với máy móc thiết bị hiện đại, phải sử dụng các công cụ thô sơ để lao động khiến năng suất và thu nhập ở mức rất thấp. Trường học, bệnh viện không có điện để phục vụ cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe của người dân. Dân trí bị trì trệ, không có phương cách nào để tiếp cận với các nguồn thông tin đại chúng bên ngoài như: loa phường, tivi, báo đài, …

Để phát triển điện lưới ở những khu vực này, nhà nước gặp rất nhiều khó khăn do vốn đầu tư lớn, giao thông đường xá trắc trở, khả năng thu hồi vốn chậm và hiệu quả kinh tế thấp. Theo tính toán của ngành điện, việc đầu tư điện lưới có thể lên đến hàng tỷ đồng/hộ, trong khi mức tiêu thụ điện năng lại quá ít, chỉ khoảng 5 – 20kWh/tháng. Chính vì vậy, việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và thiết lập các hệ thống điện độc lập đang là giải pháp lựa chọn tối ưu hiện nay.

Nhằm mục tiêu hỗ trợ cho các khu vực khó khăn nâng cao sinh kế, thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, chương trình Triệu Ngôi Nhà Xanh xây dựng hoạt động “Gây quỹ xanh”. Toàn bộ chi phí gây quỹ được sẽ dùng để chúng tôi thực hiện các hoạt động:

  • Khảo sát, tìm kiếm địa bàn phù hợp để tiến hành tài trợ, nâng cấp hệ thống năng lượng tại địa phương
  • Thiết kế và lắp đặt các mô hình năng lượng xanh phù hợp với đặc trưng vị trí, nguồn lực, nhu cầu hiện tại của địa phương
  • Tư vấn nâng cao thu nhập cho hộ gia đình khó khăn thông qua hoạt động phát triển sinh kế xanh

 

GÂY QUỸ
Đăng ký