Liên minh VCCA

Liên minh hành động vì khí hậu Việt Nam (gọi tắt là liên minh VCCA) được khởi xướng bởi Trung tâm phát triển sáng tạo xanh Green ID và Tổ chức WWF Việt Nam. Liên minh có sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ, phi lợi nhuận, nhà cung cấp tài chính, cộng đồng người tiêu dùng, các trường đại học và các cơ quan đi tiên phong trong việc nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy phát triển xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

 

VCCA được thành lập với tầm nhìn hướng tới nền kinh tế carbon thấp vì sự an toàn, phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam. Liên minh sẽ kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan để đẩy nhanh việc ứng dụng các giải pháp xanh, an toàn, bền vững với chi phí hợp lý và hiệu quả cho người dân Việt Nam.

Mục tiêu chung:

Liên minh thúc đẩy mô hình hợp tác cùng có lợi giữa các đối tác Công tư và Người dân để đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng và lan tỏa các hành động khí hậu tại cộng đồng địa phương, các hộ gia đình và doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết thỏa thuận Paris vào năm 2030

Mục tiêu cụ thể:

§  Truyền thông, phổ biến thông tin, kiến thức nâng cao hiểu biết của cộng đồng về lợi ích nhiều mặt của các giải pháp xanh và các mô hình thành công trong cộng đồng

§  Nghiên cứu, triển khai ứng dụng thí điểm và nhân rộng các giải pháp xanh ở các quy mô khác nhau để chứng minh lợi ích tài chính, kinh tế, xã hội và môi trường mà các giải pháp mang lại

§  Huy động nguồn lực và hỗ trợ thực hiện các giải pháp xanh cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và cộng đồng vùng sâu, vùng xa

§  Thúc đẩy phát triển thị trường giải pháp năng lượng bền vững và các giải pháp xanh khác

§  Vận động chính sách và cơ chế tài chính để thúc đẩy ứng dụng giải pháp xanh trên khắp Việt Nam

Đặc thù của VCCA

1.      Liên minh cung cấp một nền tảng mở cho các tổ chức và cá nhân có thể chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và ý tưởng. Liên minh thúc đẩy hợp tác đa bên trên nguyên tắc đảm bảo sự tham gia công bằng và cùng có lợi cho tất cả các bên liên quan

2.      Liên minh chú trọng vào hành động cụ thể và tự bản thân mỗi thành viên là những người tiên phong hành động giảm phát thải nhà kính. Liên minh mang lại các lựa chọn đa dạng, sáng tạo cho các thành viên, giúp họ thể hiện vai trò lãnh đạo tiên phong hành động mang lại đóng góp ngày càng lớn mạnh cho tương lai bền vững của Việt Nam

3.      Liên minh thúc đẩy hợp tác liên kết giữa các tổ chức thành viên và đối tác để tiến hành đồng thời nhiều chương trình hành động hướng tới phát triển năng lượng bền vững và giảm phát thải nhà kính thông qua sản xuất và tiêu dùng

4.      Liên minh thúc đẩy sáng kiến tài chính song song cùng các giải pháp kỹ thuật thông qua hợp tác đa phương, đa ngành và đa lĩnh vực. Liên minh vừa kết nối cung cầu vừa mang lại các cơ hội tài chính và đồng thời làm cầu nối thành viên với các bên liên quan đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, biến đổi khí hậu.

Giá trị cốt lõi của Liên minh

Hợp tác

Cùng có lợi

Tham gia bình đẳng

Tôn trọng

Chia sẻ trách nhiệm

Công bằng

Minh bạch

Cấu trúc của Liên minh

Nhóm nòng cốt: các tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân, là đại diện của NGOs, doanh nghiệp, và các tổ chức tài chính đang thúc đẩy các giải pháp xanh và phát triển các bon thấp ở Việt Nam. Nhóm nòng cốt quyết định định hướng phát triển và chiến lược của Liên minh. Nhóm nòng cốt bao gồm hai tổ chức sáng lập và các thành viên chủ chốt khác. Nhóm sáng lập khởi xướng chương trình hành động, thúc đẩy hình thành nhóm nòng cốt và tìm kiếm các tổ chức quan tâm. Nhóm nòng cốt được bầu và ứng cử theo nhiệm kỳ 2 năm tại Hội nghị thường niên đảm bảo tối thiểu có ít nhất 20% là thành viên mới

Thành viên: bao gồm các tổ chức, cá nhân có quan tâm, cùng chung tầm nhìn, mục tiêu , cùng tham gia thực hiện và đề xuất các chương trình, hoạt động cụ thể của Liên minh. Các thành viên có thể tham gia vào nhóm chuyên đề theo mối quan tâm và có thể trở thành thành viên nhóm nòng cốt sau một năm tích cực hoạt động cùng Liên minh.

Đối tác: các cơ quan, tổ chức cá nhân cùng hợp tác với Liên minh và thành viên trong quá trình thực hiện các chương trình hành động của mình. Đối tác có thể là cơ quan nhà nước, công ty điện lực, nhà tài trợ, báo chí truyền thông, các đơn vị tư vấn, cung ứng, giải pháp kỹ thuật, tài chính

Chương trình hành động của Liên minh:

Liên minh đang thực hiện 05 chương trình hành động bao gồm:

1.      Triệu Ngôi Nhà Xanh do GreenID khởi xướng và có sự đồng hành của các thành viên Liên minh VCCA hướng tới mục tiêu vào năm 2030 đạt một triệu ngôi nhà, tòa nhà, văn phòng, cơ sở sản xuất áp dụng các giải pháp xanh, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà, cùng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, mang lại lợi ích cho các hộ gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp ở Việt Nam.

2.      Chương trình thành phố xanh: một sáng kiến của WWF nhằm kêu gọi các thành phố trên khắp thế giới hành động và hướng tới một hành tinh tương lai thân thiện với khí hậu. Đồng thời xây dựng và thực hiện các kế hoạch tốt nhất để giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu

3.      Thúc đẩy phát triển tích hợp nông nghiệp với năng lượng tái tạo, chương trình hiện đang được GreenID và nhiều tổ chức thành viên Liên minh thực hiện, thử nghiệm ở một số địa phương hướng đến giảm mâu thuẫn về sử dụng đất, tăng hiệu quả sản xuất trên cùng một diện tích đất, mang lại lợi ích cho người nông dân và nhà đầu tư, thúc đẩy chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế kết hợp này tại các địa phương có quan tâm

4.      Xanh hóa sản xuất: khởi nguồn từ sáng kiến hợp tác của WWF với các Hiệp hội trong một số ngành chế biến và xuất khẩu ở Việt Nam

5.      Thúc đẩy đồng lợi ích của năng lượng sạch và chuyển dịch năng lượng đảm bảo công bằng, tạo cơ hội việc làm cho thanh niên, phụ nữ và người dân Việt Nam: chương trình tạo cơ hội hợp tác giữa các đối tác địa phương, các trường Đại học, viện nghiên cứu về lao động và các chương trình hỗ trợ phát triển, ứng phó với biến đổi khí hậu đang được triển khai ở Việt Nam

Đăng ký