Văn bản số 8420/EVN-KD về phát triển điện mặt trời mái nhà sau ngày 31/12/2020

15:53 06-01-2021

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 8420 về việc phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Cụ thể, EVN cho biết, Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam sẽ hết hiệu lực sau ngày 31/12/2020 và đến nay chưa có quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện tiếp theo của Bộ Công Thương.  

Thêm vào đó, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) đã có văn bản số 2074 cho biết, hiện nay, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu các mô hình, quy mô và giá mua bán điện tương ứng cho từng loại hình điện Mặt Trời mái nhà và dự kiến trong quý 1/2021 sẽ báo cáo Bộ Công Thương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích điện mặt trời mái nhà cho giai đoạn tiếp theo.

Do vậy, kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, loại hình và giá mua bán điện đối với điện mặt trời mái nhà chưa được xác định.  

Trong thời gian chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, EVN yêu cầu các tổng công ty điện lực/công ty điện lực thuộc EVN sẽ chốt danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà (đã hoàn thành lắp đặt toàn phần hoặc một phần hệ thống) vào vận hành thương mại đến hết ngày ngày 31/12/2020.

Đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà vào vận hành một phần hệ thống đến hết ngày 31/12/2020, các công ty điện lực sẽ lập biên bản xác nhận với chủ đầu tư về quy mô công suất của phần hệ thống đã vào vận hành. Đồng thời cập nhật thông tin kịp thời vào chương trình CMIS ngày sau khi hoàn thành thủ tục với nhà đầu tư

Đặc biệt, các công ty điện lực sẽ dừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà phát triển sau ngày 31/12/2020 cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, EVN sẽ không ghi nhận điện năng phát lên lưới và không mua điện khi chưa có quyết định thay thế của Thủ tướng Chính phủ.

Đăng ký